Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Reading 1 - new words/ structures
  • Reading 1 - answer questions
  • Reading 2 - new words/ structures
  • Reading 2 - answer question
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 16 - People and places - Listening and Reading

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 150

Chưa có thông báo nào