Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập lý thuyết
  • Bài toán phả hệ
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
  • Bài toán xác suất
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 12. Các dạng bài tập về di truyền người

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 70

Nội dung bài giảng:

+ Câu hỏi lý thuyết về DT người
+ Bài toán phả hệ
+ Bài toán xác suất

Chưa có thông báo nào