Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các loại bằng chứng tiến hóa; Bằng chứng giải phẫu học so sánh
  • Bằng chứng phôi sinh học; địa lý SV học, tế bào học và SHPT
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 111

Nội dung bài giảng: Các bằng chứng tiến hóa:

+ Bằng chứng hóa thạch
+ Bằng chứng giải phẫu học so sánh
+ Bằng chứng phôi sinh học
+ Bằng chứng địa lý SV học
+ Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử

Chưa có thông báo nào