Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các loại bằng chứng tiến hóa; Bằng chứng giải phẫu học so sánh
  • Bằng chứng phôi sinh học; địa lý SV học, tế bào học và SHPT
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 104

Nội dung bài giảng: Các bằng chứng tiến hóa:

+ Bằng chứng hóa thạch
+ Bằng chứng giải phẫu học so sánh
+ Bằng chứng phôi sinh học
+ Bằng chứng địa lý SV học
+ Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử

Chưa có thông báo nào