Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về cơ thể động vật
  • Tiêu hóa ở động vật, khái quát
  • Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau
  • Thích nghi của động vật với thức ăn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 5. Cơ thể động vật và quá trình tiêu hóa

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 31

Chưa có thông báo nào