Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về cơ thể động vật
  • Tiêu hóa ở động vật, khái quát
  • Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau
  • Thích nghi của động vật với thức ăn
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 5. Cơ thể động vật và quá trình tiêu hóa

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào