Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • So sánh
  • Nhân hoá
  • Ẩn dụ
  • Hoán dụ
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Các biện pháp tu từ (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.653

Chưa có thông báo nào