Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Nói quá
  • Nói giảm nói tránh
  • Điệp từ/ Điệp ngữ
  • Chơi chữ
  • Liệt kê
  • Tương phản
  • Đảo ngữ
  • Lặp cấu trúc
  • Câu hỏi tu từ
  • Phép đối
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Các biện pháp tu từ (Phần 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 871

Chưa có thông báo nào