Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát các thao tác lập luận
  • Cụ thể các thao tác lập luận
    • Giải thích - Phân tích - Chứng minh
    • Bình luận - So sánh - Bác bỏ
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Các thao tác lập luận

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 527

Chưa có thông báo nào