Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan chung
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Khai thác thông tin từ đồ thị hàm số, bảng biến thiên (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.542

Chưa có thông báo nào