Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Phương pháp xử lý các bài toán chứa tham số của phương trình, bất phương trình, hệ phương trình (P1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 514

Chưa có thông báo nào