Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm bài
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Tiếng Việt)

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống để hoàn thành câu

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 213

Chưa có thông báo nào