Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Câu 111
  • Câu 112
  • Câu 113
  • Câu 114
  • Câu 115
  • Câu 116
  • Câu 117
  • Câu 118
  • Câu 119
  • Câu 120
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 04

Đề số 04. Phần Khoa học - Địa lí

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 133

Chưa có thông báo nào