PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dao động điện từ
  • Sóng điện từ
  • Dạng bài trọng tâm
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÍ 12

Bài 6. Lý thuyết và dạng bài trọng tâm về mạch dao động và sóng điện từ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.329

Chưa có thông báo nào