PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dao động điện từ
  • Sóng điện từ
  • Dạng bài trọng tâm
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÍ 12

Bài 6. Lý thuyết và dạng bài trọng tâm về mạch dao động và sóng điện từ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 101

Chưa có thông báo nào