PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tán sắc ánh sáng
  • Giao thoa ánh sáng
  • Bước sóng ánh sáng trong vùng nhìn thấy - Đặc điểm sự truyền sáng
  • Ví dụ
  • Quang phổ
  • Các loại tia
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÍ 12

Bài 7. Sóng ánh sáng và những kiến thức trọng tâm

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 98

Chưa có thông báo nào