PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thức độc lập thời gian trong bài toán Cơ học
  • Ví dụ phần 1
  • Ví dụ phần 2
  • Ví dụ phần 3
  • Hệ thức độc lập thời gian trong bài toán Điện học
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ CHIẾN THUẬT LÀM BÀI

Bài 3. Sử dụng hệ thức độc lập cho các bài toán cơ - điện

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào