PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Cách mạng miền Bắc (1954 - 1975)
  • Hiệp định Pari (1973)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 6. Cách mạng miền Bắc trong kháng chiến chống Mĩ. Hiệp định Pari (1973)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 77

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào