PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI (1917 - 1945)

Bài 1. Hệ thống kiến thức lịch sử thế giới cận đại và lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945).

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 84

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào