PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí lãnh thổ
  • Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam
  • Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bài 1. Hệ thống kiến thức Địa lí tự nhiên

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.299

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào