PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Cơ cấu nền kinh tế nước ta
  • Vấn đề phát triển phân bố nông nghiệp
  • Vấn đề phát triển phân bố công nghiệp
  • Vấn đề phát triển phân bố một số ngành dịch vụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỊA LÍ NGÀNH KINH TẾ

Bài 1. Hệ thống kiến thức Địa lí ngành kinh tế

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 273

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào