PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Nhận dạng đồ thị hàm bậc 3
 • Nhận dạng đồ thị hàm bậc 4 trùng phương
 • Nhận dạng đồ thị hàm phân thức
 • Xác định hàm số
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các dạng đồ thị hàm số trong chương trình THPT (P1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.295

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào