PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Hàm số lũy thừa - hàm số mũ - hàm số logarit
 • Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số
 • Dạng 2. Tính đạo hàm của hàm số
  • Lí thuyết
  • VD
 • Dạng 3. Tính chất đồ thị hàm số
  • VD1
  • VD2
 • Các phép biến đổi đồ thị
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các dạng đồ thị hàm số trong chương trình THPT (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.424

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào