PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Sắt và oxit phản ứng với axit
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • Dạng 2: Sắt phản ứng với các dung dịch muối
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 8. Sắt và hợp chất

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 46

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào