HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Confusing adj and adv
  • Confusing adj and adv (cont)
  • Confusing verbs and nouns
  • Confusing verbs and nouns (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 7: Confusing Words - part 1

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.258

Chưa có thông báo nào