HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Confusing adj and adv
  • Confusing adj and adv (cont)
  • Confusing verbs and nouns
  • Confusing verbs and nouns (cont)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 7: Confusing Words - part 1

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.183

Chưa có thông báo nào