HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 + 2
  • Ví dụ 3 + 4
  • Ví dụ 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9: Bất đẳng thức

Bài 01. Các tính chất cơ bản của BĐT.

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.222

Chưa có thông báo nào