HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3
  • Dạng 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Truyện thơ trung đại

Bài 04: Truyện thơ trung đại (Phần 4)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.341

Nội dung bài học:

Nhận dạng và giải quyết các bài tập ở 2 dạng đề:
- Dạng đề: Phân tích nhân vật trong tác phẩm truyện thơ trung đại
-Dạng đề: Cảm nhận nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm.
Khi học cần chú ý:
- Học bài cũ ở nhà.
- Chuẩn bị các bài tập tự luyện.
- Chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ.

Chưa có thông báo nào