HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1-2
  • Bài 3- 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình cảm gia đình

Bài 06: Thơ về tình cảm gia đình (Phần 6)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 759

Nội dung bài học: Giải quyết các bài tập ở dạng đề cảm nhận/ phân tích một nội dung của tác phẩm.

Khi học cần lưu ý: Học bài cũ, chuẩn bị các bài tập, chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ.
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào