HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình cảm gia đình

Bài 07: Thơ về tình cảm gia đình (Phần 7)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 765

Bài học giúp giải quyết các bài tập ở dạng đề nghị luận xã hội xuất phát từ trong các tác phẩm văn học thuộc chuyên đề thơ về tình cảm gia đình.

Khi học cần lưu ý: Học bài cũ ở nhà, chuẩn bị bài tập tự luyện , chú ý lắng nghe và ghi bài đầy đủ.
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào