HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1- 3
  • Bài 4-5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam

Bài 04: Thơ về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam (Phần 4)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.204

Bài học tiến hành nghiên cứu và xử lý các bài tập ở dạng: phân tích một đoạn thơ, bao gồm 5 bài tập mô tả. Đây là dạng đề phổ biến trong các đề thi vào lớp 10. Các em chú ý học bài cũ ở nhà, chuẩn bị bài tập và lắng nghe, ghi bài đầy đủ.

Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào