HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 + 2
  • Trích đề Kiên Giang (2016)
  • Trích đề Ninh Bình (2016)
  • Trích đề trường Newton
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9: Bất đẳng thức

Bài 03. Phương pháp đánh giá cho phương trình.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 564

Chưa có thông báo nào