HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam

Bài 08: Thơ về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam (Phần 8)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 682

Nội dung bài học: Nghiên cứu và xử lý các bài tập ở dang đề phân tích/ cảm nhận một đặc điểm nội dung của tác phẩm.

Khi học cần chú ý:
- Học bài cũ ở nhà.
- Chuẩn bị trước các bài tập.
- Chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ.
Chúc các em học tập hiệu quả!

Chưa có thông báo nào