HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 6;7
  • Ví dụ 8;9
  • Ví dụ 10;11
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Hàm số

Bài 05. Giao điểm của Parabol và đường thẳng có chứa tham số (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.400


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Giao điểm của Parabol và đường thẳng có chứa tham số
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào