HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 20
  • Bài 21
  • Bài 22
  • Bài 23
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kĩ năng làm dạng bài Đọc hiểu văn bản

Bài 07: Kĩ năng làm dạng bài Đọc hiểu văn bản (Phần 7)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 307


Trong bài giảng này, thầy giáo sẽ chữa các bài tập từ bài 20 đến bài 23. Các em chú ý lắng nghe thầy giảng bài, ghi chép bài đầy đủ đồng thời ôn lại bài khi đã học xong.
Chúc các em học tập tốt!

Chưa có thông báo nào