HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3:Viết bài văn nghị luận so sánh, tổng hợp
  • Hướng dẫn VD mẫu
  • Kiểu bài thứ 2
  • VD mẫu
  • Dạng 4: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề lí luận văn học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kĩ năng viết bài văn/đoạn văn nghị luận văn học

Bài 06: Kĩ năng viết bài văn/đoạn văn nghị luận văn học (Phần 6)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 486

Chưa có thông báo nào