Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lưu ý về tiêu đề, chữ viết hoa và dấu câu
  • Lưu ý khi trình bày đoạn văn
  • Thực hành
  • Thực hành (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ

Bài 1: Ôn tập kỹ năng trình bày bài viết chính tả

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 269

Chưa có thông báo nào