Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhân hóa
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Dấu câu
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 2: Ôn tập Nhân hóa và dấu câu

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 259

Chưa có thông báo nào