Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • What to remember + Pronunciation
  • Vocabulary + Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: What did you see at the zoo?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 550

Chưa có thông báo nào