Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • What to remember + Pronunciation
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 16: Where’s the post office?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 478

Chưa có thông báo nào