Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2: Tìm các từ chứa tiếng có vần uêch và uyu
  • Bài 3: Điền vào chỗ trống
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: MĂNG NON

Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn/ ăng (tiếp theo)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 975

Các con thân mến!

Bài học trước các con đã được cô giáo hướng dẫn học bài Tập đọc: Ai có lỗi?, trong bài học này cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn chúng mình làm các bài tập chính tả ở bài Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ nhé!
Cô Kiều Anh chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào