Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 2: MĂNG NON

Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/ x, ăn/ ăng

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Bài học trước cô giáo đã hướng dẫn chúng mình học bài Tập đọc: Cô giáo tí hon. Ở bài học này, cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn chúng mình làm các bài chính tả trong bài Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ăng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ nhé!
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ
  • Bài 1: Nghe - viết: Cô giáo tí hon
  • Bài 2: Tìm những từ có thể ghép với mỗi tiếng
X