Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ
  • Bài 1: Nghe - viết: Cô giáo tí hon
  • Bài 2: Tìm những từ có thể ghép với mỗi tiếng
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: MĂNG NON

Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/ x, ăn/ ăng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 642

Các con thân mến!

Bài học trước cô giáo đã hướng dẫn chúng mình học bài Tập đọc: Cô giáo tí hon. Ở bài học này, cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn chúng mình làm các bài chính tả trong bài Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ăng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ nhé!
Chúc các con học tập tốt!

Chưa có thông báo nào