Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ ch, dấu hỏi/ dấu ngã. Bảng chữ (tiếp theo)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 577

Chưa có thông báo nào