Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 3: MÁI ẤM

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và giới thiệu bài mới
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
X