Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và giới thiệu bài mới
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: MÁI ẤM

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 809

Chưa có thông báo nào