Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ. Phân biệt d/r/g, ân/âng (tiếp theo)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 418

Chưa có thông báo nào