Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 4: MÁI ẤM

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa
X