Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 4: MÁI ẤM

Tập đọc: Ông ngoại

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa bài học
X