Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa bài học
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 4: MÁI ẤM

Tập đọc: Ông ngoại

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 598

Chưa có thông báo nào