Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Ông ngoại. Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ân/ âng (tiếp theo)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 337

Chưa có thông báo nào