Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Nghe - viết: Người lính dũng cảm. Phân biệt l/n, en/eng. Bảng chữ

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X