Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Nghe - viết: Người lính dũng cảm. Phân biệt l/n, en/eng. Bảng chữ

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 466

Chưa có thông báo nào