Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Diễn biến cuộc họp
  • Ý nghĩa
X