Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Diễn biến cuộc họp
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 613

Chưa có thông báo nào