Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 467

Chưa có thông báo nào