Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Ngày khai trường

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 311

Chưa có thông báo nào