Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 567

Chưa có thông báo nào