Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Hướng dẫn nội dung
  • Bài làm mẫu
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.089

Chưa có thông báo nào