Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Hướng dẫn nội dung
  • Bài làm mẫu
X